Img

De Spiegelstappers voor mensen met een beperking !

Deze website is nog in aanmaak. .............................................................................

Ieper.

 • De Spiegelstappers is een wandelclub voor mensen met een beperking. De Spiegelstappers maken deel uit van de vzw Werkgroep Vorming en Aktie. Die bevat o.a.
  Spelewijs: speelpleinwerking voor kinderen met een beperking tussen 3 jaar en 15 jaar.
  16-plus werking: werking voor jongeren met een beperking tussen 16 jaar en 35 jaar.
  De Ateliers: zaterdag, dinsdag en donderdag werkingen met activiteiten voor mensen met een beperking.
  Vrijetijdsbesteding, kampen, reizen, sportuurtjes,enz….
  De Spiegel: onze ontmoetingsruimte voor mensen met beperkingen, maar waar iedereen welkom is.

  De opbrengsten van onze wandeltochten worden gebruikt voor onze deelwerkingen..............................................
 • Omdat wandelen ons gezond maakt.

  De leden van De Spiegelstappers betalen 12 euro lidgeld voor een jaar. We nemen minstens één maal per maand deel aan een wandeltocht. We spreken telkens af in De Spiegel, waar we van daaruit samen per busje naar de wandeling vertrekken.
  We hebben drie eigen wandelingen. De Smullentocht, Ieper Binnenste Buiten en de Vijvertocht.
  Ieder jaar vieren we onze kampioenen met een etentje en uitreiking van een beker.
  Op het einde van ieder wandelseizoen organiseren  we een afsluitfeest met een wandeling, hapjes,drankje en prijzen voor iedereen.

  .......................................................

Onze eerstkomende wandeltocht:

18 maart 2014: De Smullentocht